Mu dheidhinn Fiona

Fiona Lyon B.Ed Dip.Ed MSc PhD

Tha Fiona na neach-teagaisg clàraichte agus na neach coimhearlachaidh neo-eiseamalach ann am feumalachdan sònraichte.

Tha i  air a bhith rannsachadh tuigse fuaimneachaidh, duilgheadasan leughaidh is cunntais agus dòighean deasachaidh ghoireasan is ghnìomhan taic a thoirt dhaibh.