Mu dheidhinn Sarah

Tha Sarah na f-òraidiche ann an saiceòlas fòghlaim ann an Istitiùd Fòghlaim Oilthaigh Mhanchester.

Tha an rannsachadh aice a’ sgrùdadh mar a chuirear saiceòlas gu feum ann am fòghlam agus a’ breithneachadh an ceangal eadar smuain is gnìomh. Thathas cuideachd a’ cnuasachadhmodhan-obrach bonnaicte air rannsachadh.

Tha Sarah na saiceòlaiche clàraichte is na ball de Chomann Saiceòlach Bhreatainn.