Clann

Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri bhith ‘g obair còmhla riut!

Is urrainn do sgoilearan ann am prìomhan 3,4,5,6 agus 7 pàirt a ghabhail anns an  obair agus faodaidh thu roghnachadh a bhith an-sàs ann is beagan leughaidh a dhèanamh. S dòcha gum bi seo còmhla leis an neach-teagaisg agad no aon den sgioba rannsachachaidh.

Thèid faighneachd dhut a bheil thu deònach pàirt a ghabhail is thèid d’ainm a chlàradh airson gum bi fios againn gun tug thu do chead. Ma tha thu toileach  a bhith an-sàs gheibh thu cothrom air rudan inntinneach fheuchainn. Seo an seòrsa rud a nì thu:Picture1